Welkom op de site van de Micha Cursus te Zwolle 

De Micha Cursus is een cursus over goed doen en recht doen, over omzien naar je naaste en naar Gods schepping, over duurzaamheid en barmhartigheid. Om vanuit je eigen mogelijkheden aan de slag te gaan voor een betere samenleving.

Bekijk hier de promofilm van de Micha Cursus.

Wij geloven dat wanneer ieder voor zich in zijn eigen leven en we met elkaar als christenen aan de slag gaan voor een rechtvaardige wereld, we een licht kunnen zijn in de wereld en dat we verschil kunnen maken. Dit in afhankelijkheid van God, met Jezus als ons voorbeeld, geleid door de Heilige Geest.

We willen je uitnodigen om mee te bidden, mee te denken, mee te doen, ideeën uit te wisselen, met elkaar in gesprek te komen en actie te ondernemen.

Doe je mee? 


Micha 6 vers 8:
Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. [NBV]