Welkom op de site van de Micha Cursus te Zwolle 

De Micha Cursus is een cursus over goed doen en recht doen, over omzien naar je naaste en naar Gods schepping, over duurzaamheid en barmhartigheid. Om vanuit je eigen mogelijkheden aan de slag te gaan voor een betere samenleving.

Bekijk hier de promofilm van de Micha Cursus: www.youtube.com/watch

Binnen de Christelijk Gereformeerde Kerk in Zwolle wordt sinds 2007 de Micha Cursus georganiseerd door de Micha Cursus Werkgroep. Lees hierover meer op de pagina 'Micha Cursus'.
Naast de Micha Cursus organiseert de Micha Cursus Werkgroep ook andere activiteiten, zo zijn er excursies geweest naar Buitenplaats Vechterweerd en biologische boerderij 't Ecoloar.

Wij geloven dat wanneer ieder voor zich in zijn eigen leven en we met elkaar als christenen aan de slag gaan voor een rechtvaardige wereld, we een licht kunnen zijn in de wereld en dat we verschil kunnen maken, dit wanneer we ons hierin afhankelijk stellen van God.

De Micha Cursus Werkgroep wil mensen uitnodigen om mee te bidden, mee te denken, mee te doen, ideeën uit te wisselen, met elkaar in gesprek te komen en om actie te ondernemen.

Doe je mee? 


Micha 6 vers 8:
Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. [NBV]